ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 
 
تابلو اعلانات

شعار رویکرد: علوم زمین، استفاده و  حفاظت از غار

نظرات کارشناسان خارجی شرکت کننده در همایش غارشناسی

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین-  غارشناسی 

 
محل برگزاری : همدان- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم  پایه

 
       
 

غارها سالهاست که توجه زمین شناسان، باستان شناسان، زیست شناسان و بوم شناسان و غارنوردان را بخود جلب کرده اند. چگونگی تشکیل غارها توسط زمین شناسان بررسی شده و اهمیت آنها بعنوان نخستین سکونت گاه های انسان و مشخص کننده سیر تکامل و پیشرفت بشر مورد توجه باستانشناسان قرار گرفته است. همچنین وضعیت زیستی این مکانها توسط زیست شناسان مطالعه می شود. در سالهای اخیر افزایش جمعیت و توسعه مناطق شهری و فعالیتهای صنعتی آسیبها جدی و فشارهای فراوانی را به این مناطق وارد آورده است. سازگاری موجودات غارزی طی میلیونها سال روند تکاملی ادامه داشته و دارد اما شتاب منابع مخرب و آلوده کننده محیط های کارستی بگونه ای است که فرصت تطابق محیطی را از غارزیان گرفته و ترمیم و بازسازی طبیعی این محیط ها را به حداقل رسانده است. حساسیت موضوع آنچنان است همگان را بر آن داشته تا چاره اندیشی کنند و در فکر حفظ و نگهداری آن برآیند.

 

 
  

 

 
Copyright 2010 GSI Congress
نگاهی به زمین شناسی،پتانسیلهای معدنی و مخاطرات استان همدان
انتخاب وب سایت مورد نظر :