ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

محورها

زیر محورها

زمین شناسی غار

- سازندهای کارستی در ایران

- پدیده های کارستی در ایران و جهان

- کاربرد ژئوفیزیک در اکتشاف غارها

- کاربرد GIS و RS در اکتشاف غارها

- زمین شناسی مهندسی غارها

غارنوردی

- فنون و تکنیکهای غارنوردی

- غواصی در غار

- پزشکی غار

- امداد و نجات در غار

- نقشه برداری غارها

- عکاسی غار

باستان شناسی غار

- استقرارهای پارینه سنگی در غارها

- استقرارهای اواخر پیش از تاریخ و دوره های تاریخی در غارها

- تاریخچه مطالعات باستان شناسی غار در ایران

- تافونومی و باستان جانورشناسی غارها

- زمین باستان شناسی و نهشته های غاری

- حفاظت و معرفی میراث باستان شناختی غارها

دیرین شناسی و دیرینه محیط غارها

- بقایای جانوری پلیستوسن در غارها

- دیرین گرده شناسی در رسوبات غاری

- رسوبات غاری و دیرینه محیط

- اسپلئوتمهای غاری و دیرینه محیط

زیست شناسی غار

- بوم سازگان (اکوسیستم) کارستی

- تنوع زیستی در غارها

گردشگری ، حفاظت از کارست و غار

- مدیریت ، حفاظت و بهره برداری از غارها

- مطالعات زیست محیطی و حفاظت از میراث طبیعی غارها

- گردشگری در کارست و غار

تاریخ درج : چهارشنبه 9 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 10607
آخرين تاريخ بازديد :23 مرداد 1397  3:20
Copyright 2010 GSI Congress
نگاهی به زمین شناسی،پتانسیلهای معدنی و مخاطرات استان همدان
انتخاب وب سایت مورد نظر :